Úvodní stránka » Technické informace

Technické informace:

Vysoce technická polyvinylová folie  o hmotnosti cca. 0,23 kg / m²
Tloušťka folie 0,18 mm
Hmotnost AL profilů Comfort/Univerzal -300g / m.
Akustické vlastnosti velmi dobré. Pro bližší specifikaci nás prosím kontaktujte.
Faktor teplotního odrazu NH / PTH Matte - 0.16 / Satin - 0,16 / lesklý & Metallic - 0,15
Prodloužení před přetržením 275 % Podélné.
Pevnost v tahu > 15 MPa

Materiál pro napínané stropy se vyrábí v 1,35 m - 4 m širokých rolích. Svařování se provádí specializovaným zařízením po specifickém zaměření prostoru budoucího stropu.

Pohyb vzduchu nad instalovaným stropem musí být v rovnováze , aby se zabránilo pohybu stropní konstrukce a možnému poškození.

Čištění
Používejte doporučené tekuté čistící prostředky s rozprašovačem.

Požární odolnost
Třída A ( 1 ), v souladu s ASTM E 84 a EN 13501-1.

 Odkaz na web výrobce fólií: http://pongs.com/

Certifikát


Napínané stropy - certifikat Napínané stropy - certifikatNapínané stropy - certifikat

Napínané stropy - certifikatNapínané stropy - certifikat


Montáž napínaného stropu:

Výroba materiálu napínaného stropu trvá přibližně 7 pracovních dnů. Napínané stropní podhledy se poté instalují následovně. AL profily se ukotví do obvodových stěn místnosti šrouby ev. se vyrobí jiná pevná konstrukce pro montáž napínaného stropu. Připraví se montážní body pro světla, průduchy, průchodky a pod. Samotný materiál napínaného stropu je z výroby zmenšen o přibližně 6%. Na místě se materiál a celá místnost zahřeje na cca. 55° C. Folie se ukotví pomocí speciálních nástrojů do profilového systému. Jako poslední krok se vyříznou otvory pro osvětlení, ventilátory, postřikovače, atd. a aplikují se výztužné kroužky, které umožní konečnou instalaci příslušenstvíi.
Nebudeme slibovat nereálné termíny. Z praxe víme, že náš tým může instalovat přibližně 60m2 stropních napínaných podhledů za 2 dny v ideálních podmínkách.

Před samotnou montáží doporučujeme z místnosti odstranit všechny předměty citlivé na teplo (potraviny, předměty z vosku a pod.)

1. Začínáme vyměřením a vyznačením výšky nového stropu.

2. Montáž kotvícího profilu.

Zvolíme výšku budoucího podhled a ukotvíme AL profil. Je vhodné, všechny minerální a nesoudržné povrchy zpevnit. Zafixovat uvolněné kabely a pod. Předejdeme tím tomu, že se nám na budoucím stropu nebudou rýsovat uvolněné předměty.

Nalezení správné výšky napínaného podhledu a montáž kotvící lišty.


3. Připravíme montážní body pro osvětlení, průchodky a pod.

Vyrobíme si a namontujem montážní body pro světla a jiná zařízení. Veškerá kabeláž musí být pevně přichycena nad budoucím stropem.

Montáž platforem pro umístění bodovek.


4. Montáž napínaného stropu.

Místnost vyhřejeme na teplotu přibližně 55 st. C, natáhneme strop. Postupujeme opatrně. Případné drobné nedokonalosti se dají opravit na místě.

Montáž napínaného stropu.


5. Zavěšení světel nebo jiných předmětů

Namontujeme tělesa osvětlení a krycí lištu do drážky mezi strop a stěnu.

Světla v napínaném stropu


Detail napojení stropu na obvodovou stěnu. Posledním krokem montáže je instalace je tzv. krycí lišty, která zakryje hliníkovou nosnou konstrukci.


Detail napojení stropu s krycí lištou.

 

 NOVINKY

Kamenná fólie - kamenná dýha Rockfoil.

Nově rozšiřujeme naší nabídku o kamenné fólie - dýhy Rockfoil. Obkladové panely pro interiér a exteriér z přírodního kamene. kamenná dýha Rockfoil

Napínaný strop celoplošně podsvícený LED pásky. Praha 5.

Instalace prosvětleného stropu. Celoplošně podsvětlený LED pásky na hliníkovém rastru. Privátní investor.

Světelný strop do koupelny

Napínaný strop, podsvětlený LED panely, Kutná Hora.

Instalace napínaného stropu do SDK kastlíků s LED panely. Privátní investor.

Napínaný strop, podsvětlený LED panely.

Instalace podsvíceného stropu, RD Česká Lípa.

Instalace translucentní fólie do předsíně a koupelny rodinného domu.

Napínaný strop, podsvětlený.

 

Instalace stropu spojovací chodby MŠ, Praha 2

Instalace stropu v chodbě MŠ, Praha 2 v rámci rekonstrukce objektu. Pro klienta Barvy a laky Praha, a.s.

Napínaný strop ve spojovací chodbě.

Instalace stropu nad bazén.

Náročná instalace nad bazénem, vč. montáže 10 světel.

Modrý strop nad bazénem.