Montáž kamenné dýhy - restaurace Bistro Inspirace

Realizovali jsme montáž kamenné dýhy do prostor restaurace. Prostor je veřejně přístupný denně od 8 do 17 hodin a můžete se na naší práci podívat. Prováděli jsme obklad výdejního baru, pokladny, květínáče a svítidlo.

Obklad kamennou dýhou  Translucentní kamenná dýha  Obklad kamennou dýhou