Technická polyvinylová folie  o hmotnosti cca. 180g /m²
Tloušťka folie dle provedení 0,20 mm
Hmotnost AL profilů Comfort/Univerzal 300g / bm.
Prodloužení před přetržením 275 % Podélné.
Pevnost v tahu > 15 MPa

Materiál pro napínané stropy se vyrábí v 1,35 m - 4 m širokých rolích. Svařování se provádí specializovaným zařízením po specifickém zaměření prostoru budoucího stropu.

Pohyb vzduchu nad instalovaným stropem musí být v rovnováze , aby se zabránilo pohybu stropní konstrukce a možnému poškození.

Čištění
Používejte tekuté čistící prostředky s rozprašovačem které jsou určené k čištění oken nebo nábytku. Na velmi odolné skvrny je možné použít chemická rozpoštědla např. ředidlo S6006, technický benzín ev. jiné průmyslové čištiče např. zn. WURTH.Materiál podhledu dle výrobce je nehořlavý resp. nepodporuje hoření.

Používáme materiály značky PONGS ev. na objednávku RENOLIT.

Odkaz na web výrobce fólií: pongs

Montáž napínaného stropu:

Výroba materiálu napínaného stropu trvá přibližně 7 pracovních dnů. Napínané stropní podhledy se instalují následovně. AL profily se ukotví do obvodových stěn místnosti šrouby ev. se vyrobí jiná pevná konstrukce pro montáž napínaného stropu. Připraví se montážní body pro světla, průduchy, průchodky a pod. Samotný materiál napínaného stropu je z výroby zmenšen o přibližně 6%. Na místě se materiál a celá místnost zahřeje na cca. 45 - 50° C. Folie se ukotví pomocí speciálních nástrojů do profilového systému. Jako poslední krok se vyříznou otvory pro osvětlení, ventilátory, postřikovače, atd. a aplikují se výztužné kroužky, které umožní konečnou instalaci příslušenstvíi.
Nebudeme slibovat nereálné termíny. Z praxe víme, že náš tým může instalovat přibližně 60m2 stropních napínaných podhledů za 2 dny v ideálních podmínkách.

Před samotnou montáží doporučujeme z místnosti odstranit všechny předměty citlivé na teplo (potraviny, předměty z vosku a pod.)

1. Začínáme vyměřením a vyznačením výšky nového stropu.

2. Montáž kotvícího profilu.

Zvolíme výšku budoucího podhled a ukotvíme AL profil. Je vhodné, všechny minerální a nesoudržné povrchy zpevnit. Zafixovat uvolněné kabely a pod. Předejdeme tím tomu, že se nám na budoucím stropu nebudou rýsovat uvolněné předměty.

Nalezení správné výšky napínaného podhledu a montáž kotvící lišty.


3. Připravíme montážní body pro osvětlení, průchodky a pod.

Vyrobíme si a namontujem montážní body pro světla a jiná zařízení. Veškerá kabeláž musí být pevně přichycena nad budoucím stropem.

Montáž platforem pro umístění bodovek.


4. Montáž napínaného stropu.

Místnost vyhřejeme na teplotu přibližně 55 st. C, natáhneme strop. Postupujeme opatrně. Případné drobné nedokonalosti se dají opravit na místě.

Montáž napínaného stropu.


5. Zavěšení světel nebo jiných předmětů

Namontujeme tělesa osvětlení a krycí lištu do drážky mezi strop a stěnu.

Světla v napínaném stropu


Detail napojení stropu na obvodovou stěnu. Posledním krokem montáže je instalace je tzv. krycí lišty, která zakryje hliníkovou nosnou konstrukci.


Detail napojení stropu s krycí lištou.