Galerie realizací

Příprava světelného rastru pro osvětlení stropu

Příprava světelného rastru pro osvětlení stropu